Reklamacje

Poniżej znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące zwrotów, reklamacji oraz gwarancji.
Jeżeli zakupiona rzecz ma wadę, masz prawo złożyć REKLAMACJĘ, w której określisz swoje wymagania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu opisanego na karcie produktu (tj. do stanu zgodności z umową).
Jej podstawą może być:
 
1.    RĘKOJMIA (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia przez Ciebie roszczeń od sprzedawcy);
2.    GWARANCJA (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu);
 
W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Internetu (a zatem co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) przysługuje Ci ponadto PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ  PODANIA PRZYCZYNY na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).
 
To do Ciebie - jako Konsumenta należy wybór podstawy złożenia reklamacji.

RĘKOJMIA

Z tytułu rękojmi sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru.
O wadzie fizycznej mówimy jeżeli rzecz:
•    nie ma właściwości, które powinna mieć;
•    nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama;
•    nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca;
•    jest niekompletna;
•    jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.
Wada prawna polega na tym, że sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawami na rzecz osoby trzeciej.

W ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsument możesz żądać:
•    wymiany towaru na nowy;
•    naprawy towaru;
•    obniżenia ceny;
•    odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:
•    nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;
•    kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona.

Aby zgłoszona przez Ciebie reklamacja została rozpatrzona powinieneś przesłać ją na adres pocztowy:
nasadki.pl
ul. Twarda 45
42-202 Częstochowa
z dopiskiem "reklamacja" lub "zwrot"
bądź na adres biuro@nasadki.pl (w tytule lub treści maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).

W celu ułatwienia procesu reklamacji prosimy podać następujące informacje:
•    numer zamówienia lub skan dowodu zakupu lub wykazać w inny sposób, że doszło do zakupu;
•    opis wady;
•    zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone;
•    w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).

Do zgłoszonej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.
W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.

Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
W przypadku uznania reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

W przypadku kiedy reklamacja dotyczy tylko części produktów, prosimy o dołączenie kopii rachunku lub paragonu wraz z protokołem reklamacji.

DO POBRANIA:
wzór formularza reklamacyjnego

Formularz reklamacyjny

GWARANCJA

Niektóre towary oferowane przez sklep nasadki.pl są objęte GWARANCJĄ PRODUCENTA.
Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i to on ustala jej treść. To gwarant decyduje zatem o tym, czy gwarancja zostanie udzielona oraz jakim zakresem odpowiedzialności zostaną objęte produkty.
Gwarantem nie musi być sprzedawca – może być nim producent lub dystrybutor.

O istnieniu gwarancji będziesz poinformowany najpóźniej w momencie wydania towaru.

Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi).

WAŻNE:
•    zachowaj dowód zakupu (faktury lub paragonu) oraz oryginalne opakowanie do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu;
•    zapoznaj się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producenta;
 
Obowiązek dostarczenia przedmiotu reklamacji
 
Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona, sprzedawca musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń
poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz podania przyczyn jej powstania. W związku z tym Ty – jako konsument
masz obowiązek dostarczyć zakupiony towar do sprzedawcy. Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uwzględniona zwrócimy Ci koszt dostarczenia rzeczy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Jeżeli zamówienie nie spełnia Twoich oczekiwań możesz je zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Wówczas zwrócimy Ci pieniądze.

Jak dokonać zwrotu?

•    Poinformuj nas o tym, że chcesz oddać zakupiony towar, najlepiej wypełniając formularz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
•    Wypełniony formularz wraz z towarem wyślij na adres nasadki.pl, ul. Twarda 45, 42-202 Częstochowa. Formularz można przesłać także na adres e-mail: biuro@nasadki.pl (w tytule bądź treści maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).

DO POBRANIA:
wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

Oświadczenie odstąpienia od umowy

WAŻNE:
•    zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadkach w niej wskazanych (m.in. w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne zamówienie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb);
•    przesyłka nie może być nadana za pobraniem.
 
Ty – jako Konsument – ponosisz jednak koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy.
 
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zwrócimy Ci jednak nie tylko koszty nabycia towaru, ale również koszty jego dostarczenia  - związanych z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedaży sposobów jego dostarczenia.
 
Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona natychmiast po otrzymaniu przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użyłeś, bądź na podany przez Ciebie numer konta.
 
Zachęcamy Cię również do zapoznania  się z pełną treścią REGULAMINU, umieszczonego na naszej stronie internetowej.
 
W razie pytań skontaktuj się z nami:
tel. 730 101 101
biuro@nasadki.pl
pon. - pt. w godzinach 9.00 - 17.00


 • sample-1

  EXCEPTEUR
  OCCAECAT

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tristique in tortor et dignissim. Quisque non tempor leo. Maecenas egestas sem elit

 • sample-2

  EXCEPTEUR
  OCCAECAT

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tristique in tortor et dignissim. Quisque non tempor leo. Maecenas egestas sem elit

 • sample-3

  EXCEPTEUR
  OCCAECAT

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tristique in tortor et dignissim. Quisque non tempor leo. Maecenas egestas sem elit

promocje
Nowości
Darmowa dostawa

Polecane

Najczęściej kupowane

Newsletter

Subscribe to our mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and other discount information.